Hoofddorp

06 – 24970220 Info@logeverlichting.nl

Voor meer informatie over de arbeid van onze LogeLeden Arbeidstafel

'Ken jezelf' is de opdracht aan iedere vrijmetselaar.

Wees trouw aan jezelf. Wees je medemens tot steun. En laat de wereld iets beter achter dan je deze aantrof.

Loge Verlichting

Haarlemmermeer

Featured Image

Vrijmetselarij

Wat is dat eigenlijk?

Featured Image

Geïnteresseerd

Aanmeldingsprocedure

Featured Image

Contact

Route

Featured Image

Loge Verlichting

Loge Verlichting is de eerste Vrijmetselaarsloge in de gemeente Haarlemmermeer. Het is een Loge waar we gezamenlijk in vrijheid zoeken naar antwoorden op levensvragen, intellectuele verdiepingen en vriendschap. Wie vrij denkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma's. Je zoekt je eigen route door het leven maar niet eenzaam, niet alleen.

Wij zijn er voor elkaar

Vrijmetselaren werken samen in broederschap. Vrijmetselaren zijn verdraagzaam en streven naar harmonie. Mensen van allerlei achtergronden, met verschillende levensbeschouwingen en soms tegenstrijdige inzichten ontmoeten elkaar. Door in vertrouwen samen te praten, te werken, te eten en te drinken, voelen vrijmetselaren zich verbonden met al hun broeders.

Rustpunt in een hectische week

Vrijmetselarij is uniek als leerschool van het leven. Ben je op zoek naar een wekelijkse rustpunt in deze chaotische maatschappij, een samenzijn met broeders, neem contact met ons op voor een vrij en open kennismakingsgesprek.

Vrijmetselaarsloge

Een vrijmetselaarsloge is een gewone vereniging. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel. Met statuten, leden en vergaderingen. Het is helder en duidelijk waar de vrijmetselarij naar streeft; namelijk naar een betere samenleving in deze wereld.

Gelijkwaardigheid

Als vrijmetselaar sta je voor gelijkwaardigheid van alle mensen, voor ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid en voor ieders persoonlijke verantwoordelijkheid voor zijn eigen doen en laten.

Je geeft

Wie geeft, leeft dubbel. Zo ontstaan vriendschappen tussen mensen die elkaar anders wellicht niet zouden hebben ontmoet, je ontmoet elkaar bij de vrijmetselarij als gelijken.

Services

Wil je met ons in contact komen?

Wacht dan niet langer en druk op de knop hieronder

Contact

Laatste nieuws

Change Language