Hoofddorp

06 – 24970220 Info@logeverlichting.nl

De Metselaar Ontmomd

De Metselaar ontmomd, of het rechte geheim der vrye metselaaren ontdekt. In allen deele oprechtelyk en zonder achterhouding, door een geweezen vryen metselaar. Wolson [= Thomas Woolston]. [Zonder plaats en uitgever], 1790.

Een curieus werkje, ogenschijnlijk bedoeld om de vrijmetselaars in een negatief daglicht te plaatsen maar het werkje bevat positieve informatie over de vrijmetselarij. Zeldzaam.

Het boekje is te lezen via Google Books

Change Language