Hoofddorp

06 – 24970220 Info@logeverlichting.nl

Openbare lezing Spinoza:

Vrijheid en samenleving

Door Prof. Dr. Maarten van Buuren

Vrijmetselaarsloge Verlichting organiseert een openbare lezing over Spinoza.

Spinoza was zijn tijd ver vooruit. Hij verdedigde vrijheid van meningsuiting en vrijheid van denken in een tijd waarin er nog volop censuur was. Daarmee stond hij aan de wieg van de Europese Verlichting.

Volgens Spinoza is het belangrijk dat we ons bevrijden van betutteling door anderen en leven in overeenstemming met de wereld en met onszelf. Alleen dan kunnen we gelukkig worden.

Maarten van Buuren

Prof. Dr. Maarten van Buuren is emeritus-hoogleraar moderne Franse letterkunde aan de Universiteit van Utrecht. Samen met Joep Dohmen schreef hij meerdere boeken over levenskunst. Een intensieve Spinozastudie leidde tot meerdere toegankelijke boeken over deze filosoof.

Maarten van Buuren

Locatie:

Doopsgezinde Gemeente Haarlemmermeer
Hoofdweg 691
2131 BC Hoofddorp
Ingang Loge – Ter Veenlaan

ROUTE

De toegang is gratis
De deur is geopend om 19:15 uur. Aanvang lezing is om 20:00 uur

U kunt na afloop napraten en vragen stellen over onze loge Verlichting No.313 Hoofddorp.

Aanmelden kan hier: secretaris@logeverlichting.nl


In het Politiek traktaat pleit Spinoza voor een staatsvorm berustend op een mengvorm van monarchie, aristocratie en democratie. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Maarten van Buuren.

Bol.com
Spinoza begrijpen is niet zo
heel moeilijk. Tenminste, niet
als je dit kleine handboekje leest.
Maarten van Buuren legt hierin
op begrijpelijke wijze uit waarom Baruch de Spinoza niet alleen Nederlands belangrijkste denker is geweest, maar waarom hij ook wereldwijd tot de toppers wordt gerekend.

Isvw.nl
Spinoza. Zijn filosofie in vijftig sleutelwoorden’ van Maarten van Buuren is de opvolger van ‘Spinoza. Vijf wegen naar de vrijheid’ en Maarten van Buurens lovend ontvangen vertaling van Spinoza’s ‘Ethica’.

Bol.com

Change Language