Hoofddorp

06 – 24970220 Info@logeverlichting.nl

Het AYA Zorgnetwerk

Bron: AYA

AYA-zorg is leeftijdsspecifieke zorg voor jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar. AYA-zorg is ‘patiënt-centered & nurse-led’ georganiseerd en gaat uit van een integrale, holistische zorgvisie en focust op kwaliteit van leven van AYA’s tijdens en na kanker.
AYA-zorg heeft oog voor de best passende medische behandeling én alle aspecten die spelen in het leven van deze jonge mensen. Bij AYA-zorg staat de vraag ‘Wie ben jij en wat heb jij nodig?’ dan ook centraal.
Speciaal opgeleide AYA-verpleegkundigen ondersteunen, samen met collega’s van andere disciplines, de jongvolwassen patiënt om in diens kracht te (blijven) staan en regie over eigen leven te behouden.

Lees verder >>>

Wie zijn AYA’s

AYA’s (adolescents and young adults) zijn jongvolwassenen gediagnosticeerd met kanker in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar. Zij hebben unieke medische en psychosociale zorgbehoeften typerend voor hun levensfase. Zij hebben vragen over ziekte en behandelingen en de gevolgen daarvan voor hun toekomst bijvoorbeeld omtrent: vruchtbaarheid, studeren, starten op de arbeidsmarkt, het kopen van een huis, het aangaan van relaties.

AYA’s zijn een aparte oncologische patiëntengroep, naast kinderen en oudere volwassenen met kanker.

Voor iedere patiënt die boven de 18 jaar voor het eerst de diagnose kanker krijgt, speelt de medische zorg en behandeling zich af bij de volwassen afdelingen en specialismen in de ziekenhuizen en is daarmee per definitie verspreid over het land.

Widows Sons

Widows Sons is een Maçonnieke Motor Club die zich onderscheid van een Reguliere Vrijmetselaarsloge door niet alleen in de voorhof en tempel bij elkaar te komen maar ook “On the road” bij elkaar te komen om gezamenlijk te genieten van het rijden op de Motor.

Omdat de vrijmetselarij streeft naar een betere, rechtvaardiger wereld en naar een wereldwijde broederschap van alle mensen ongeachte sekse, ras en geloof, was dan ook niet zo verwonderlijk dat de vrijmetselarij al vrij snel na haar ontstaan als organisatie allerlei liefdadigheidsinstellingen in het leven riep om zo haar bijdrage in het Westen te leveren ter  lediging van maatschappelijke noden.

Widows Sons Nederland

heeft de schone taak op zich genomen om AYA hun steun aan te bieden met het inzamelen van gelden, dit doen ze door in het land naar Loges te gaan om daar een bouwstuk af te leveren over Wie en Wat de Widows Sons nu zijn en tevens uit te leggen wie en wat AYA nu daadwerkelijk is en doet.

Widows Sons en AYA Jong & Kanker Foundation

Ieder jaar zet kanker het drukke leven van bijna 4000 jongvolwassenen in de leeftijd van 18 t/m 39 jaar genadeloos op pauze. Het leven van de AYA (Adolescents and Young Adults) staat vaak in de hoogste versnelling op het moment dat ze ziek worden: een eerste baan, huis, relatie of kind. Een kankerdiagnose zet door veel van die plannen een dikke streep.

De wereld draait door terwijl zij maar met een ding bezig zijn: beter worden en zo snel mogelijk weer vooruit kunnen kijken. Maar ondanks dat 80 procent de ziekte overleeft, staan ze ook na genezing vaak ongewild stil.

De AYA valt vaak tussen wal en schip valt; te oud voor de kinderafdeling, te jong voor de volwassen zorg. Daarom is leeftijdsspecifieke behandeling en ondersteuning nodig: AYA-zorg die hen helpt grip op het leven te behouden.

De AYA Jong & Kanker Foundation is opgericht om fondsen te werven om projecten van het AYA Zorgnetwerk te realiseren die gericht zijn op scholing van zorgmedewerkers, wetenschappelijk onderzoek en re-integratie van de AYA in het sociale en maatschappelijk leven.

Passende zorg voor jongvolwassenen met kanker: dat is waar wij voor staan!

Het motto van de Widows Sons is ‘deugd, dienstbaarheid en broederschap’.

Wij willen overal in Nederland bouwstukken opleveren over het werk van de AYA Jong & Kanker Foundation om daarmee naamsbekendheid te creeren en geld op te halen voor de onder meer de reintegratie-activiteiten van dit fonds.

Help de Widows Sons AYA te steunen door geld te doneren via de QR code of rechtstreeks op de donatie site van AYA

Change Language