Hoofddorp

06 – 24970220 Info@logeverlichting.nl

Aanmeldingsprocedure

Om vrijmetselaar te kunnen worden moet u:

 • man zijn;
 • niet dogmatisch zijn, maar wel een hogere macht erkennen;
 • bereid zijn over uzelf na te denken;
 • gevoelig zijn voor het werken met rituelen en symbolen.

Hoe wordt u vrijmetselaar?

De werkwijze van de vrijmetselarij is hierin bijzonder zorvuldig. Want toetreding tot de vrijmetselarij wordt door vele vrijmetselaars ervaren als “een verbinding voor het leven”.

Om er zeker van te zijn dat toetreding uw serieus verlangen is, en om wederzijdse teleurstellingen te voorkomen wordt daarom een uitvoerige ballotageprocedure doorlopen, die u en ons in staat stelt te komen tot een gedegen kennismaking en een goed afgewogen besluit. Te allen tijden kan de procedure door u worden opgeschort, of afgebroken, als daar wat u betreft aanleiding voor is. 

De procedure kent de volgende stappen:

 1. Laat u informeren (via bijvoorbeeld de voorlichtingsavond) over doel en werkwijze van de vrijmetselarij in het algemeen en maak kennis met de vrijmetselaren bij Loge Verlichting.
 2. Maak uw wens om lid te worden kenbaar aan de voorlichter, of de secretaris der Loge.
 3. U heeft vervolgens een gesprek met één van de vrijmetselaren binnen Loge Verlichting voor een nader (wederzijds) contact. Van hem ontvangt u een informatiepakket, met daarbij ook een aanvraagformulier.
 4. U wordt verzocht een aantal vragen te beantwoorden en een levensbeschrijving te maken. Hierin beschrijft u niet uw maatschappelijke carrière, maar vooral uw geestelijke ontwikkeling, waarin u ook vertelt waarom u vrijmetselaar wilt worden. (Uw maatschappelijke status is hier nauwelijks relevant.)
 5. Twee vrijmetselaren zullen uw aanvraag dienen te ondersteunen. Dit kunnen vrienden zijn die reeds lid van de Orde zijn of twee vrijmetselaren waarmee u tijdens de voorlichtingsavond heeft kennis gemaakt. Zij helpen u ook, indien gewenst, met het beantwoorden van vragen. Als u zelf geen vrijmetselaren kent zal de loge twee meesters aanwijzen waarvan er één contact met u opneemt.
 6. Ook zal uw partner schriftelijk aan moeten geven dat die op de hoogte is van uw voornemen om tot de vrijmetselarij toe te treden. Uw deelname aan wekelijkse bijeenkomsten moet immers niet strijdig zijn met uw plichten thuis. Daarnaast zult u zich voor langere tijd binden.
 7. Er volgt een gesprek met een andere vrijmetselaar waarna alle vereiste stukken worden ingeleverd.
 8. Landelijk wordt bekendgemaakt dat u het lidmaatschap heeft aangevraagd, om andere vrijmetselaren die u kennen de gelegenheid te geven hierop te reageren.
 9. Hierna neemt onze voorzitter contact met u op en er volgt een kennismakingsgesprek.
 10. Het gesprek met de voorzitter wordt gevolgd door een gesprek met de Commissie van Onderzoek (ballotagecommissie).
 11. Nadat u heeft gesproken met de Commissie van Onderzoek zal deze een advies aan de voorzitter uitbrengen, waarna de vergadering van meester-vrijmetselaren over uw aanvraag beslist.
 12. Door of namens het hoofdbestuur wordt toestemming verleend om tot uw inwijding over te gaan.

Deze procedure vergt doorgaans 2 á 3 maanden. Zij geeft alle gelegenheid voor een gedegen kennismaking en zorgvuldige afweging en beslissing.

Wij komen wekelijks bijeen op woensdagavonden van 20:00 – 22:00 uur in de maanden september – juni. Zomers houden wij recess ook tussen kerst en nieuwjaar. Actieve deelname is belangrijk, zodat het nieuwe lid en de groep elkaar leren kennen en het nieuwe lid vertrouwd raakt met onze werkwijze.

Kleding wat gedragen wordt in de tempel is Rokkostuum (met een wit hesje) of Smoking. (met een witte strik)
Op de andere avonden normale kleding.Nadere informatie:
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

de voorzitter: Sible Bijvoets

Tel. 06 – 24970220

E-mail: voorzitter@logeverlichting.nl

de logesecretaris:

E-mail: secretaris@logeverlichting.nl

Change Language