Hoofddorp

06 – 24970220 Info@logeverlichting.nl

Kan ik als gelovige lid worden van de loge?

De vrijmetselarij is geen godsdienst en kent geen leergezag. Zij is een methode om tot een levenshouding te komen die misschien kan leiden tot een individueel gekozen levensbeschouwing. De vrijmetselarij is wel religieus in de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘Religio’, hetgeen betekent, zoeken en vragen stellen over de zin van het leven. De verbinding zoeken met alles wat ons omgeeft. De Vrijmetselarij kent de Opperbouwmeester des Heelals, waarmee iedereen op eigen wijze invulling kan geven aan datgene wat boven het menselijk begripsvermogen uitstijgt.

Veel gestelde vragen

Change Language