Hoofddorp

06 – 24970220 Info@logeverlichting.nl

Keert terug naar het Westen en doet u daar kennen als vrijmetselaar

Als de Tempelbijeenkomst of de comparitiebijeenkomst, gesloten wordt door de Voorzittend Meester dan zegt hij altijd:” Keert terug naar het Westen en doet u daar kennen als vrijmetselaar”. Maar wat betekent dat? En als wij de Tempel uitlopen, staat boven de Tempelpoort: “Ken Uzelve”.

Met het “Westen” wordt de maatschappij bedoeld. Dit in tegenstelling tot het Oosten. Het Oosten is de geestelijke wereld, de spirituele wereld. De wijsheid komt uit het Oosten, zegt men wel.

Als vrijmetselaren de Tempel ingaan worden de deuren gesloten en hebben wij ons voor bezinning afgesloten van de buitenwacht, hebben wij ons even teruggetrokken uit de maatschappij. Maar natuurlijk keren wij weer terug naar het Westen.

Aan wie is die opdracht gericht. Aan de individuele vrijmetselaar en/of aan de organisatie van vrijmetselaren.

Om met het laatste te beginnen, de vrijmetselarij zoals wij die nu kennen, is als organisatie in 1717 ontstaan. In een periode waarin we nog geen sociale vangnetten hadden. Ouden van dagen, zieken, weduwen, gehandicapten, werklozen etc waren afhankelijk van liefdadigheid van familie, vrienden, de kerk en allerlei particuliere liefdadigheidsinstellingen.

Omdat de vrijmetselarij streeft naar een betere, rechtvaardiger wereld en naar een wereldwijde broederschap van alle mensen ongeachte sekse, ras en geloof, was dan ook niet zo verwonderlijk dat de vrijmetselarij al vrij snel na haar ontstaan als organisatie allerlei liefdadigheidsinstellingen in het leven riep om zo haar bijdrage in het Westen te leveren ter  lediging van maatschappelijke noden.

De vrijmetselarij roept wel – terecht – haar leden op zich in het Westen door “handel en wandel” te doen kennen als vrijmetselaar. Wij mogen immers niet met de rug naar het Westen – naar de maatschappij – staan. Wij willen ons ontwikkelen tot een beter mens dan we nu zijn en bouwen aan een betere wereld. Maar wat dat inhoud, maakt iedere vrijmetselaar, luisterend naar zijn eigen geweten, zelf uit. “Op U komt het aan”, zeggen wij. Het is de opdracht die iedere individuele vrijmetselaar vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, zichzelf stelt.

De door Loge Verlichting gesteunde liefdadigheidsdoelen:


Overigens gaat het ‘doen kennen als vrijmetselaar in het Westen” niet niet alleen en zelfs niet voornamelijk om “Goede Doelen” zoals hiervoor bedoeld. Het gaat om het geheel, te beginnen in je gezin, je collega’s, je werk, de buren, je ouders etc. In je eigen omgeving probeer je vooral een “goed voorbeeld” te zijn in termen van onder andere tolerantie, verdraagzaamheid, respect, naastenliefde etc.

Zal dit ons altijd lukken? Nee, maar we doen wel bewust onze best.

Bron

Change Language