Hoofddorp

06 – 24970220 Info@logeverlichting.nl

Loge Verlichting en Spinoza

Aristoteles (384 – 322 v Chr.) onderzocht op systematische wijze de natuur in al haar facetten. Hij beschreef zijn ervaringen in boeken en hij is zodoende de grondlegger van de wetenschap. Deze handboeken vormden 2.000 jaar onze kennis over de natuur, zij werden vertaald en steeds weer overgeschreven.

2000 jaar stond deze beschreven kennis model voor ons wereldbeeld. Het was zelfs zo dat het je verboden werd om anders te denken of erger nog je gedachten te uiten. Deed je dat wel dan kon je verbannen worden of zelfs ter dood veroordeeld. Er was dus moed voor nodig om te tornen aan dat wereldbeeld.

Voorbeelden van moedige mensen die het wèl gedaan hebben zijn bijvoorbeeld: Copernicus, Galilei, Luther, Darwin. Maar ook heden ten dage zijn voorbeelden te noemen.

Baruch de Spinoza (1632 – 1677) Portugese jood schreef in de 17e eeuw in het vrije Amsterdam enkele boeken waarin hij stelde dat het belangrijk is om niet blind te varen op wat anderen zeggen maar door zelf te onderzoeken en hierover na te denken en je eigen conclusies te trekken, een ware revolutie. Hij werd verbannen uit Amsterdam en verstoten uit de Joodse gemeenschap.

Het werk van Spinoza geldt als startpunt van de Verlichting, de periode van het vrije denken en de vrijheid om je gedachten te mogen uiten.

Onze loge hebben we genoemd naar deze belangrijke periode die essentieel is voor onze vrijheid.

Met dank aan W.:Br.: Rob Nelissen

Change Language