Hoofddorp

06 – 24970220 Info@logeverlichting.nl

Voedselbank

Voedselbank Haarlemmermeer zet zich in voor mensen die, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Dit doen wij door het wekelijks verstrekken van gratis voedselpakketten aan gezinnen die na gedegen financiële screening voldoen aan onze criteria.

Juist in deze tijd van de Covid 19 pandemie verliezen veel mensen tijdelijk of permanent hun werk. ZZP’ers die geen aanspraak kunnen maken op een uitkering of mensen die onder het minimum moeten leven redden het vaak niet zonder de hulp die de voedselbank hun aanreikt.

Onze Achtbare Meester Sible Bijvoets is als vrijwilliger werkzaam bij de voedselbank en ziet ook wekelijks hoe nijpend te kort er aan voedsel is.

Er zijn verschillende manieren om de Voedselbank te helpen, je kan:

: je aanmelden al vrijwilliger

: voedsel doneren aan de Voedselbank

: geld doneren waar voedsel van gekocht kan worden

Het doneren van geld

Als de Tempelbijeenkomst of de comparitiebijeenkomst, gesloten wordt door de Voorzittend Meester dan zegt hij altijd:” Keert terug naar het Westen en doet u daar kennen als vrijmetselaar”

Omdat de vrijmetselarij streeft naar een betere, rechtvaardiger wereld en naar een wereldwijde broederschap van alle mensen ongeachte sekse, ras en geloof, is het ook niet zo verwonderlijk dat de vrijmetselarij haar bijdrage in het Westen levert ter lediging van maatschappelijke noden.

Loge Verlichting steunt de Voedselbank Haarlemmermeer met een maandelijkse donatie en als vrij man van goede naam kunt u daarbij een bijdrage aan leveren door te doneren op het onderstaande rekeningnummer:

NL 56 INGB 0008 5835 12 t.n.v. Loge Verlichting  onder vermelding van “Voedselbank”

Change Language