Hoofddorp

06 – 24970220 Info@logeverlichting.nl

Waarom alleen mannen?

Het lidmaatschap voor de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden staat alleen open voor mannen vanaf 21 jaar. Dat is voor een deel traditioneel bepaald. Veel Vrijmetselaren zijn van mening dat als vrouwen tot de ‘arbeid’ worden toegelaten er iets van de specifieke sfeer in de loge verloren gaat. Door toetreding van vrouwen tot de orde zou er iets van de openheid naar elkaar toe verloren kunnen gaan en zou stereotyp ‘mannelijk’ gedrag versterkt kunnen worden. Dit wil niet zeggen dat er voor vrouwen geen vergelijkbare organisaties zijn. Zij kunnen terecht bij de gemengde loge of de Vita Feminea Textura, waarin alleen vrouwen voor het lidmaatschap in aanmerking komen.

Veel gestelde vragen

Change Language